Ο ανεμόμυλος του Φραντζέσκου

Ο ανεμόμυλος στον λόφο του Φρατζέσκου, σε 636 μ. υψ. γνωστός ως μύλος του Φραντζέσκου , ιδιοκτησίας Νίκου Πρωτονοτάριου. Λειτούργησε από το 1901 έως το 1955. Έχει συντηρηθεί και μπορεί να λειτουργήσει.


Οι Ανεμόμυλοι τ Απεράθου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου