5/4/1964. Σαν σήμερα στ Απεράθου.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης.
Φαναριώτης Απεράθου
από το αρχείο εφημερίδας "Τ Απεράθου"
Ιδρύθηκε από Απεραθίτες, Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης Νίκου Γλέζου και λειτουργεί ωςσήμερα. Ο Σύλλογος και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 1369/65 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Διαβάστε για την Βιβλιοθήκη του Νίκου Γλέζου στ Απεράθου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου