Άη Παντελεήμονας στην Μυρσίνη

Εορτάζει στις 27 του Ιούλη.

Το ξωκλήση του Αγ. Παντελεήμονα στην Μυρσίνη τ Απεράθου ο Ν. Καλογερόπουλος γράφει σχετικά: <<Μετά τον σημαντικόν αυτόν ναόν, τρεπόμενοι προς το Ανατολικόν της Απειράνθου μέρος εν μέσω τόπων δυσβατοτάτων, διαπηδώντες αναριθμήτους τοίχους εξ αργολιθίας, τους λεγόμενους  <<τράφους>> φθάνομεν εις θέσιν <<Μυρσίνι>> δύο ώρας μακράν, ενθ΄ απαντώμεν τον ναόν του Αγ. Παντελεήμονος καμαροειδούς τύπου πολλών προκτισμάτων. Και εδώ απαντούν παλαιόταται τοιχογραφίαι, διαφόρου άντικρυς τεχνικής, εκ πολλών στρωμάτων, ων προεξάρχει ωραιοτάτη παλαιά και μεγάλη κεφαλή του Αγ. Παντελεήμονος εκ παλαιοτέρων της νήσου>>.
 Για τον ίδιο ναό ο Γ. Δημητροκάλλης γράφει: <<Μονόκλιτος βασιλικός, χωρίς τρούλο, με διάφορες μεταγενέστερες προσθήκες. Βρίσκεται στην τοποθεσία <<Λακκομέρσινο>> και οι τοιχογραφίες του είναι κατεστραμμένες απο την υγρασία. Το στυλ των τοιχογραφιών, αν και λαϊκό είναι άριστης καλλιτεχνικής ποιότητας>>. Τον Άγιο Παντελεήμονα ως γνωστόν, στη Νάξο τον έχουν για γιατρό. Γι' αυτό στ' Απεράνθου είναι γνωστές οι παροιμίες:
      <<Όποιος κουτσός κι όποιος στραβός στον Άη Παντελεήμονα>> ή << Όσοι κουτσοί κι όσοι στραβοί στον Άη Παντελεήμονα>>.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου