Στην Απείρανθο το Ε΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο: "Η Νάξος δια μέσου των αιώνων"

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου θα διεξαχθεί το Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων», από την Παρασκευή 30 Αυγούστου έως και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο θα
ξεκινήσει το απόγευμα της πρώτης ημέρας με αγιασμό που θα τελέσει ο Μητροπολίτης Παροναξίας, Καλλίνικος, ενώ την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο ομότιμος καθηγητής του Ε.Μ.Πολυτεχνείου-πρώην Πρύτανης, Μανώλης Πρωτονοτάριος.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Ε΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»

 Νάξος, Δημοτική Κοινότητα Απεράθου, 30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 Αυγούστου 2013

18:00 . Αγιασμός από το Μητροπολίτη Παροναξίας, Καλλίνικο.

Χαιρετισμοί:

-  Ιάκωβος Ναυπλιώτης-Σαραντηνός,

    Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ε΄ Συνεδρίου

-   Γιάννης  Προμπονάς,

    Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Δ΄ Συνεδρίου

-   Μανόλης Μαργαρίτης,

    Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

-       Χριστίνα Γιακουμή,

    Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Απεράθου

 ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

από το Μανώλη Πρωτονοτάριο, ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου-πρώην Πρύτανη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ :  ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
18:15-19:30 

Πρόεδρος: Γιάννης Προμπονάς

- Eιρήνη Λεγάκη και Μαυροειδής Μαυροειδόπουλος, Η αρχαιολογική έρευνα της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες. Παλαιά και νέα δεδομένα.

-Ανδρέας Βλαχόπουλος, Η Νάξος κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. Νήσος Κρητο-Μυκηναϊκή ή         Κυκλαδική;

-Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Συνέχεια της συζήτησης για το όνομα της Νάξου.

-Λεωνίδας Μπουρνιάς, «Δακρυόεν πολυπενθές»…Το ταφικό μνημείο του Ναξίου Αναξίλα στον Κεραμεικό.

- Μαρία Σοφικίτου, Οι αρχαίοι πύργοι της Νάξου: παρατηρήσεις για τη χρήση τους και τη σχέση τους με το περιβάλλον.

19:30 – 19:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 2η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΞΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 19:45-21:15

 
Πρόεδρος: Ιωάννης Δ. Ποσάντζης

 -Μανόλης Δρης,  Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης: ο δάσκαλος, ο επιστήμονας.

-Ελένη Βελώνη, Ο Πρύτανης Νικόλαος Εξαρχόπουλος (1934-1935). Πανεπιστήμιο Αθηνών και

  δημόσιος λόγος.

-Σοφία Ν. Μπαρδάνη-Σημαντήρη, Πέτρος Γλέζος.

- Νίκος Δέτσης, Μια περιήγηση στο λογοτεχνικό και μεταφραστικό έργο του Νίκου Σφυρόερα.

-Ιάκωβος Ναυπλιώτης-Σαραντηνός, Γεώργιος Κωνστ. Κονδύλης, «Μεγάλη ελπίς της ιατρικής επιστήμης».

-Ιωάννης Ν. Βλασερός, Η ιστορία της ιατρικής στην Νάξο.

 21:15-21:30  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 ΔΕΙΠΝΟ

 ΣΑΒΒΑΤΟ  31 Αυγούστου 2013

 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  Από τον μύθο στην ιστορία

9:00-10:00  

Πρόεδρος: Βασίλης Λαμπρινουδάκης

- Βάιος Βαγιόπουλος, Η Αριάδνη στη Νάξο: Ov., Her. 10.

- Σοφία Μπελιώτη, Κυδίππη - Πολυκρίτη: Δύο Νάξιες μυθολογικές φιγούρες  στα βάθη των αιώνων.

-Μαρικίτα Τριανταφύλλου και Γιάννα Σέργη, Σχέσεις ανθρώπου-ζώου στο λαϊκό, μαγικό, παραμύθι. Το παράδειγμα του "Πενταμπελά" (και της αλεπούς) από τη Νάξο.

- Αλεξάνδρα Σφυρόερα, Όταν οι Νάξιοι εξιστορούσαν το παρελθόν τους: οι αφηγήσεις των πρώτων κατοίκων του νησιού και της Πολυκρίτης.

10:00-10:15  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

4η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  Βυζαντινή αρχαιολογία

10:15- 11:15

Πρόεδρος: Στέφανος Ψαρράς

-Knut Odegaard,  Kastro Apalirou: The Capital of Byzantine Naxos?

-Χαράλαμπος Πέννας, Προκαταρκτικές παρατηρήσεις σε δύο βυζαντινά μνημεία: Nαός Αγ. Γεωργίου στις Μέλανες - Φωτοδότης Δανακού.

-Μαρία Μαγνήσαλη, Παρατηρήσεις για την Μονή των Ταξιαρχών στο Σαγκρί της Νάξου.

-Αικατερίνη Δελλαπόρτα - Μαρία Τσάφου, Παναγία Ορφανή Σαγκρίου και Ταξιάρχης Μονιτσίων. Έργα αποκατάστασης από την 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 11:15-11:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Λαϊκή αρχιτεκτονική και τεχνολογία-ονομάτων-επίσκεψις

11:30-12:15

 Πρόεδρος: Αναστάσιος Ιακ. Ναυπλιώτης

-Αντώνης Τζιώτης, Μητάτοι και αλώνια: Διατηρητέα μνημεία της τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας.

-Κωνσταντίνος Ι. Τουμπακάρης,  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του τυπικού ναξιακού νερόμυλου.

-Μανόλης Τρανούδης, Τοπωνύμια του Σαγκριού.

 12:15-12:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

6η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  Ναξίων λαϊκός πολιτισμός: λατινοκρατία, οθωμανοκρατία (Ι)

12:30-13:15

Πρόεδρος: Αλέκος Φλωράκης

- Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, Η παρουσία του επώνυμου αγίου στη μνημειακή ζωγραφική της Νάξου κατά τους 13ο και 14ο αιώνες.

-Θανάσης Κωτσάκης,  Η πολιτισμική όσμωση μεταξύ ελλήνων Ορθοδόξων και Λατίνων στη Νάξο (13ος-19ος αιώνες): η μαρτυρία των υλικών καταλοίπων.

- Μαρία Δ. Μονδέλου, Η Καθολική Εκκλησία στη Νάξο μέσα από την έκθεση του επισκόπου Raphael Schiattini (1636)

- Matteo Campagnolo, Επίπλωση και οικιακός εξοπλισμός στη Νάξο στις αρχές του ΙΗ΄ αι.

13:15-13:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  Ναξίων λαϊκός πολιτισμός: λατινοκρατία, οθωμανοκρατία (ΙΙ)
  13:30-14:45

Πρόεδρος:  Μανώλης Πρωτονοτάριος

-Ben Slot, Η Νάξος στην εποχή του δουκός Ιωάννη Δ΄.

- Γωγώ Βαρζελιώτη, Η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου. Ένα παράδειγμα διαπολιτισμικής προσέγγισης στη Νάξο (1723).

- Βάλτερ Πούχνερ, Ο λαϊκός πολιτισμός σε ναξιώτικα δραματικά έργα του 17ου-18ου αιώνα.

- Marielle Martiniani-Reber, Υφάσματα ενδυμάτων και ένδυσης εσωτερικού χώρου στη Νάξο στις αρχές του ΙΗ΄ αι.

- Δημήτριος Ράπτης, Αξίες, αντιλήψεις και νοοτροπίες των Ναξίων του 18ου αιώνα: η μαρτυρία των νοταριακών εγγράφων.

 14:45-15:00  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΓΕΥΜΑ

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ναξίων λαϊκός πολιτισμός: 19ος αιώνας και νεότεροι χρόνοι

  17:15-18:30

 Πρόεδρος: Ben Slot

 - Μαρία Γιουρούκου, Η παρουσία των γυναικών στο ημερολόγιο του υποπροξενείου της Δανίας στην Νάξο 1822-1827.

- Μυρτώ Κατσιγίνη, Η σκολιανή γυναικεία φορεσιά στην Κωμιακή (1850 - 1970).

- Γιάννης Βερώνης, Ανέκδοτες επιστολές του Δαμαριωνίτη Εμμανουήλ Κόκκινου από την Αμερική (αρχές 20ού αιώνα).

- Μαριγώ Ψαρρά-Λιανοπούλου, Οι παραμάνες της Νάξου και η συμβολή τους στην οικογενειακή οικονομία και παιδαγωγία.

-Μαρία Campagnolo-Ποθητού, Το χωριό του Βαρραβά και ο ξεχασμένος (;) χορός των Καλικατζάρων.

 18:30-18:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Δίκαιο, Αυτοδιοίκηση και τοπικοί θεσμοί

18:45-19:45

Πρόεδρος: Μανώλης Δρης

 - Γεώργιος Ροδολάκης, Μύλοι στη Νάξο (16ος-19ος αιώνας). Συμβάσεις για την εκμετάλλευσή τους και σχέσεις ιδιοκτησίας.

- Ευδοκία Κονδύλη, Όψεις του λαϊκού δικαίου από τα χωριά Κουρουνοχώρι και Μύλοι Μελάνων.

- Λάζαρος Θεόφιλος, Οι πρώτες άμεσα εκλεγμένες δημοτικές αρχές της Νάξου (1866).

- Βασίλειος Γαβαλάς, Το πρότυπο γάμου στη Νάξο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

 19:45-20:00  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Τ’ Απεράθου(Ι): παιδεία, νοοτροπίες και γλώσσα, τέχνη, ποίηση

 20:00-21:00

 Πρόεδρος: Μίκης Πρωτοπαπαδάκης

 -Νίκος Γρατσίας, Οι Απεραθίτες και τα γράμματα.

-Κατερίνα Παπαθωμά-Μαστοροπούλου, Η φιλολογία σήμερα σε σχέση με τους δεινούς Απεραθίτες φιλολόγους.

- Μαρία Ξεφτέρη, "Αλι, που να...": Λαογραφικές και γλωσσολογικές εκφάνσεις της απεραθίτικης κατάρας.

-Μαρία Kαλτσά, «Ήγραψα στον τοίχο απάνω την πληθώρα τω βασάνω»:  Ένας τοίχος στ’ Απεράθου αποκαλύπτει στοιχεία για την τοπική κοινωνία.

 21:00-21:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Τ’ Απεράθου(ΙΙ): Τέχνη, ποίηση, γλώσσα

 21:15-22:15

 Πρόεδρος: Νίκος Γρατσίας

- Γιώργος Μαστορόπουλος,  Εκκλησίες και εκκλησιαστικά κειμήλια της Απειράνθου.

- Ελένη Γιαννούλη, Τα  υφαντά ως δώρο στο θείο: συμβολικές και κοινωνικές προεκτάσεις στα απεραθίτικα γυναικεία τάματα.

-Νικόλας Φρ. Κατεινάς, Απεραθίτικη λαϊκή ποίηση.

- Αναστασία Δεουδέ, Η Βοτανική στην απεραθίτικη ντοπιολαλιά.

 22:30-22:45    ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 ΔΕΙΠΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Σεπτεμβρίου 2013

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Θρησκευτικός βίος και κοινωνία

11:00-12:15

 Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πέννας

-  Μίκης Αρ. Πρωτοπαπαδάκης, Η προσφορά της Νάξου στην Ορθοδοξία.

- Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή λατρεία του Ναξιώτη νεοφανούς αγίου Νικολάου του Πλανά.   Συμβολή στην έρευνα της νεωτερικής ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας.

- Αλέκος Φλωράκης, Η Αγία Γέννηση των Εγκαρών Νάξου.

- Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Ενδύματα σε δεύτερη χρήση: Το παράδειγμα του επιτραχήλιου του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης από μεταποίηση στολιστικού κεντήματος ναξιώτικης κεντητικής τέχνης (18ος αιώνας).

- π. Κωνσταντίνος Κύλης, Ενθυμήσεις σε παλαίτυπα βιβλία της Μητροπόλεως Παροναξίας (17ος-19ος αιώνας).

 12:15-12:30   ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Οικονομία και κοινωνία στη νεΩτερη Νάξο

12:30 - 13:30

 Πρόεδρος: Βασίλης Γαβαλάς

 - Βασίλης Φραγκουλόπουλος, "Οι ταπεινώς υποφαινόμενοι κάτοικοι των χωρίων Βόθρων και Απειράνθου" και η διαχρονία του σμυριδικού status.

-Στέφανος Βαμιεδάκης, Σμυριδωρυχεία Νάξου: αρχειακά τεκμήρια μέσα από τη συλλογή του Τοπικού Αρχείου Νάξου-ΓΑΚ.

-Εμμανουήλ Β. Μαρμαράς, Μορφές μετακίνησης πληθυσμού στις Κυκλάδες στο γύρισμα του αιώνα: Η περίπτωση της Νάξου.

- Θεμιστοκλής Μπιλής, Το Ελαιοτριβείο Βαλληνδρά και η Ηλεκτρική εταιρεία Τραγαίας στον Καλόξυλο Νάξου.

 13:30-13:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Οικονομία και κοινωνία στη σύγχρονη Νάξο

13:45-14:45

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Β. Μαρμαράς

- Γεώργιος Μ. Κορρές και Αικατερίνη Κόκκινου, Τοπική Ανάπτυξη και Νησιωτικότητα: Η Μελέτη - Περίπτωση της Νάξου.

- Σοφία Καραπάτη, Bιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου (με έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων, χρήση ανακυκλωμένου νερού και ορθολογική ανάπτυξη τουρισμού).

-Ιωάννης Πρωτονοτάριος, Σχεδιασμός κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) και παραδοσιακή αρχιτεκτονική στο νησί της Νάξου.

-Βασίλης Κατεινάς, Μύθοι και πραγματικότητα των αμιαντοσωλήνων πόσιμου ύδατος στη Νάξο.

 14:45-15:00     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 ΓΕΥΜΑ

 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  Παράδοση και νεΩτερικότητα στο λαϊκό πολιτισμό

17:30-18:30

  Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Σφυρόερα  

- Μανόλης Γ. Σέργης, Τα «Βιβλία συμβάντων των κοινοτικών φυλάκων» ως λαογραφική πηγή: Η περίπτωση του αγροφύλακα Κωμιακής Γεωργίου Κ. Χωριανόπουλου.

- Αμαλία Κουμπούρα, Νεόδμητοι ναϊσκοι στο Γλινάδο Νάξου: παράδοση και νεωτερικότητα.

- Κασσιανή Κονταξή, Ο λαϊκός ζωγράφος Βαγγέλης Σέργης-Βουρλιώτης από το Γλινάδο Νάξου.

- Κωνσταντίνος Κλουβάτος, Από την εθιμική παιδιά στο εθιστικό βιντεοπαιχνίδι.

-Κατερίνα Ανδριέλου,  Φυσικά ηχοτοπία από το Χαλκί και το Φιλώτι: συμβολή στη μελέτη των ηχοτοπίων της Νάξου.

-Σταύρος Σπηλιάκος, Τα ξεχασμένα του χορού.

 18:30-18:45  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Πτυχές της σύγχρονης ναξιακής κοινωνίας (Ι)
18:45-20:00

 Πρόεδρος: Γεώργιος Θανόπουλος

 - Γιάννης Προμπονάς, Μανόλης Σαντοριναίος: ο αθλητής, ο πεζοπόρος της Νάξου και το έργο του.

- Γιάννης Μπαρδάνης, Τα μονοπάτια της Νάξου.

- Μαρουδιά Σταυριανού και  Καρούση Ευαγγελία, Η Ειδική Αγωγή στη Νάξο.

- Μανόλης Κορρές, Η χλωρίδα της Νάξου σε συνδυασμό με τη γαστρονομία της.

- Νίκος Κρητικός, Ανακαλύπτοντας τη Νάξο στη Σικελία το 2005.

 20:00 – 20:15  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Πτυχές της σύγχρονης ναξιακής κοινωνίας (ΙΙ)
20:15-21:15

Πρόεδρος: Γιώργος Μαστορόπουλος

 -Ελισάβετ Παπαζώη, Νέες αντιλήψεις στην ανάδειξη μνημείων και τοπίων της Νάξου.

- Στέλιος Λεκάκης, «Ω καρδιά μου που σ’ εθάρρου σα τον πύργο του Χειμάρρου»: Πρόσληψη και αντιμετώπιση του παρελθόντος και των αρχαιοτήτων στη νεότερη και σύγχρονη Νάξο.

- Γεώργιος Θανόπουλος, Δημιουργία και αποθησαύριση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός πρώτου corpus και πίνακα συμφραζομένων (concordance) έντυπης λαϊκής ποίησης: η περίπτωση της εφημερίδας Ναξιακόν Μέλλον (1937-2000).

- Στέλιος Σέργης, Τοπική ταυτότητα και ιστοσελίδες/ιστολόγια πολιτιστικών συλλόγων: η περίπτωση των «εν Αθήναις» ναξιακών συλλόγων.

- Κατερίνα Πολυμεροπούλου, Το διεθνές φεστιβάλ κιθάρας στη Νάξο.

 21:15-21:30  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΕΙΠΝΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        

1. Ναυπλιώτης-Σαραντηνός Ιάκωβος, Πρόεδρος Δ.Σ. «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.»,Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
2. Μανιός Αντώνης, Αντιδήμαρχος -Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
3. Γιακουμή Χριστίνα, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητος Απεράθου
4. Σέργης Μανώλης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Λαογραφίας Δ.Π.Θ.
5. Ψαρράς Στέφανος, Διδάκτωρ  Ιστορίας- Ιστορικός
6.  Τζιώτης Αντώνης, Φιλόλογος - Πρόεδρος Συλλόγου Φιλωτιτών Αθηνών
7.  Μαργαρίτης Γ. Φραγκίσκος, Πρόεδρος  ΑΠΑΣ ‘ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ’
8.  Φραγκουλόπουλος Βασίλης, Νομικός-Οικονομολόγος
9.  Κουτσογιαννάκη Αικατερίνη,  Πολιτική Επιστήμων-  Μέλος  Δ.Σ.    «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α»
10.  Ανεβλαβής Φραγκίσκος, Μηχανικός- Μέλος Δ.Σ. «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α»
11.  Μαργαρίτη Ι. Αικατερίνη,  Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος-Δημοτικός   Υπάλληλος
12.  Βαλέρη Αργ. Αικατερίνη, Καθηγήτρια Ι.Ε.Κ.
13.  Αγαπητού Σοφία, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Απεράθου
14.  Σιδερή Αικατερίνη,  Μέλος Δ.Σ. «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α»
15. Μαργαρίτης Μάρκος ,Δρ.Χημικός Μηχανικός- Πρόεδρος Συλλόγου Απεραθιτών Αθηνών

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΝαυπλιώτηςΣαραντηνόςΙάκωβος, Πρόεδρος Δ.Σ.«ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α»
2. Προμπονάς Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
3. Ψαρράς Στέφανος,Διδάκτωρ Ιστορίας -Ιστορικός
4. Σέργης  Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας Δ.Π.Θ.
5. Δρύς Μανώλης, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου
6. Σφυρόερα Στ. Αλεξάνδρα, Αρχαιολόγος
7. Φραγκουλόπουλος Βασίλης, Νομικός-Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου