Φωτοδότης (Μεταμόρφωση Σωτήρος)

Εορτάζει 6 Αυγούστου.

Μικρό εκκλησάκι με μια σκαμνιά που σκιάζει την είσοδο του. Στο μικρό ξύλινο τέμπλο του βρίσκεται σκαλισμένη η ακόλουθη επιγραφή:
                                                         <<Δωρεά Μιχ. Κ., Λογ. Α. Σκευοφύλαξ 1958>>
 Η ωραιότερη απο τις εικόνες του είναι η Παναγία της Οδηγήτριας. Πάνω απο την Παρθένο εικονίζονται άγγελοι ψάλλοντας τους γνωστούς χαιρετισμούς:
 <<Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέων καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστράζοντα πάντα κ.λπ. επιγραφή της εικόνας:
 <<ΜΙΡΘΟΥ Η Οδηγήτρια, Δια συνδρομής και
δαπάνης Δημητρίου Ιερέως Πρωτονατορίου και Δημητρίου Ματζουράνη, εις μνημόσυνον αυτών εν έτει Σωτηρίω 1867, Χειρ. Γρηγορίου Ιερομόναχου Κρητζός>>
 -Τα παλιότερα κτητορικά του ναού διαφωτίζονται από το ακόλουθο ανέκδοτο έγγραφο του 1797.
                  203 Ναξία Σεπτεμβρίου 18
 Έχοντας ο μαστρο Αντώνης Δέτζης μιαν εκκλησίαν στο χωριό Απεράθου ονομαζόμενη ο μέγας Φωτοδότης τη σήμερον λοιπόν με την καλήν του γνώμην και θέλησιν πουλεί αυτή την εκκλησίαν τα τρία τετάρτια που κουμαντάρει του μαστρο Πέτρου ποτέ παπά Γεώργη Πολυκρέτη δια ρεάλια εξήντα λέγω νούμερο Ν. 60, ως καθώς τα μέρη εταιργιάσασι στο αναμεταξύ τους τα οποία εξήντα γρόσια και τέλεια ξεπληρωμή των τριών τετάρτιών της αυτής εκκλησίας τα εμέτρησεν ο άνω λεγόμενος μαστρο Πέτρος ο αγοραστής εδώ παρρησία μας Καντζελλαρίου και μαρτύρων και τα έλαβε εις τα χέρια του ο άνω ειρημένος μαστρο Αντώνης ο πουλητής και κράζεται πληρωμένος και ευχαριστημένος και απο την σήμερον και δια πάντα εγδύνεται και αποξενώνεται κληρονομικώς απ΄λο αυτήν την εκκλησίαν και από κάθε της δικαίωμα και δίνει την και παραδίνει την του άνωθεν Πέτρου του αγοραστή να την έχει και να την εξουσιάζει αιωνίως και κληρονομικώς με όλα της τα δικαιώματα περιοχές και παλιά της ποσέσα και σπάτζια να την κάνει ως θέλει και βούλεται ως πράγμα ειδικό του και καλή του αγορά καλά και τέλεια πληρωμένη, υποσχόμενος ο πουλητής να διαφεντεύη τον αγοραστ'η να έχει πάντα το ειρηνικό και αδιάσειστο ποσέσιο και ζάπτι της αυτής εκκλησίας και δικαιωμάτων της διαφεντεύοντας τον ακόμη εις ότι ενόχλησιν ζημίαν και πειράξιν όπου ήθελεν του τύχει και απο ειδικό και απο ξένο πινόμιο της παρούσης αγοράς την οποίαν βεβαιώνει και δυναμώνει με την ίδιαν του υπογραφήν και αξιόπιστους παρακαλέτους μάρτυρες.


Αντώνης Δέτζης βεβαιώνει το παρό
Γιάκοβος Μπαρότζης μαρτυρώ
Φραντζέσκος Καστρής μαρτυρω
Φραντζέσκος Μπαρότζης
Καντζελλάριος κοινός Ναξίας έγραψα
(Γ. Α. Κ., Κ, 93)
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον Εσπερινό την 5 Αυγούστου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου