Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για τους εργαζομένους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα πραγματοποιήσει η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου, τα οποία θα υλοποιηθούν την
περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2013 και θα είναι διάρκειας 40 ωρών.

Η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου ενημερώνει τα μέλη
της, προκειμένου – με τη σειρά τους – να ενημερώσουν τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους, ώστε να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό στα γραφεία της Ένωσης (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-13:00), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

*Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ( να είναι ευκρινής ο αριθμός  ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης)

*Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (να είναι ευκρινή ο αριθμός ΑΦΜ)

*Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο το όνομά τους να είναι ένας από τους δικαιούχους.

*Άδεια παραμονής και εργασίας (για αλλοδαπούς)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου