Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος του ΟΑΕΔ .

Τη ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους για την καταβολή των  ειδικών εποχικών βοηθημάτων από τον ΟΑΕΔ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στα
Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης και η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2013.
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών από 21/10/2013 έως 02/12/2013.
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών:

οικοδόμοι
λατόμοι
ασβεστοποιοί
πλινθοποιοί
αγγειοπλάστες
δασεργάτες
ρητινοσυλλέκτες
καπνεργάτες
μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων
υποδηματεργάτες
μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
χειριστές εκσκαπτικών – ανυψωτικών- οδοποιητικών – γεωτρητικών μηχανημάτων
ηθοποιοί
τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης
ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου
χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου
ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου
μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
σμυριδεργάτες

ειδικών εποχικών βοηθημάτων από τον ΟΑΕΔ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου