Ταξιάρχης του Μπούφου στο Νεκροταφείο τ Απεράθου.

Η σημερινή  εικόνα του Ιερού Ναού του Ταξιάρχη στο
νεκροταφείο τ Απεράθου.
Το μικρό εκκλησιδάκι κοντά στο Νεκροταφείο τ Απεράθου , που σχεδόν είχε σκεπαστεί από τα χώματα του αμαξιτού που ανοίχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του αείμνηστου καθηγητή Μιχάλη Μπαρδάνη τα περασμένα χρόνια  είχε μεταβληθεί το ίδιο  (πρωτού πέσει) σε νεκροταφείο των παλιών εικόνων του χωριού, αφού εκεί τις ενεπόθεταν οι
Χριστιανοί. Θεωρείτο κακό να πετάς τις παλιές εικόνες και γι αυτό τις έβαζαν εκεί. Όμως , όπως έχει συμβεί με πολλές εικόνες, αντί να καθαριστούν και αναπαλαιωθούν. Για το εκκλησάκι αυτό ο αείμνηστος Τα. Μ. Ζευγώλης γράφει τα ακόλουθα:
"Το εσωτερικόν του Ναού κατακλύζετo από πλήθος παλαιών εικόνων όλων των Αγίων τους οποίους αποθήκευαν κατά καιρούς , εκ των είκοσι παρεκκλησίων του χωρίου οι ιδιοκτήμονες των Ναών τούτων, όταν εφθείροντο εκ της παρελεύσεω του χρόνου και δεν θα έσφαλεν ο ονομάσας το φτωχόν εκκλησάκι νεκροταφείον των Αγίων.
Εμετρήσαμε περισσοτέρας τις είκοσι παλαιάς εφθαρμένας εικόνας και περισωθείσας  εκ της καύσεως αυτών παρά των Ιταλών στρατιωτών κατά την επάρατον εχθρικήν κατοχήν και δέκα νέας εικόνας μεταφερθείσας εκ του παρεκκλησίου "Πρωτοθρόνος" του Μητροπολιτικού ημών Ναού, κατεδαφισθέντος ασεβώς προ ολίγων χρόνων.
Δυστυχώς η αδιαφορία της πολιτείας και η αχαρακτήριστη εμπλοκή των διαδικασιών ακόμα και  προς την συντήρηση με προληπτικό χαρακτήρα, για να μην έχουμε την ολοσχερή καταστροφή της πολιτισμικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς  εκ μέρους της αρχαιολογικής υπηρεσίας , έφερε σε αυτήν την κατάσταση πολλά απ τα ξωκκλήσια που βρίσκονται ανά την επικράτεια.
Ο Ιερός Ναός εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου