Φωτογραφικές Αναμνήσεις τ Απεράθου

Εμμανουήλ Μιχ. Αντωνίου - Φυσάλης
Δημήτρης Φραγκούλης - έρος Φραγκούλης
Εμμανουήλ Νικ. Μπάκαλος - Μπακαλομανώλης
Μιχαήλ Εμ. Σοϊλές - Σκόντας
Εμμανουήλ Δημ. Δεουδέ - Φάνης
Ιωάννης Μπαρδάνης - Μπουρμπουτζογιάννης
Παπα Γιάννης - Ηλίας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου