Παροιμίες τ Απρίλη στ Απεράθου

- Αν κάνει ο Απρίλης δυό νερά και ο Μάης άλλο έναν,
χαρά σε κείνον τον ζευγά που χει πολλά σπαρμένα.

- Αν κάνει ο Απρίλης δυό νερά και ο Μάης άλλο έναν,
χαρα τσι νυκοκιούρηδοι απούχουνε  σπαρμένα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου