Τσουχτερά πρόστιμα για την ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων στη Νάξο

Με αφορμή τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα της εναπόθεσης μπάζων, κλαδιών και λογής-λογής απορριμμάτων στον υγροβιότοπο της Αλυκής αλλά και σε άλλες περιοχές ανά το νησί...

O αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιβάλλοντος Μανώλης Πολυκρέτης, απέστειλε έγγραφο προς όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες Νάξου προκειμένου να
υπενθυμίσει ότι απαγορεύεται ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπάζων, κλαδιών και σκουπιδιών...

Στο σχετικό έγγραφο, με θέμα "Περί Εφαρμογής Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου" ο κ. Πολυκρέτης σημειώνει ότι, η ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων αποτελεί παράβαση του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς βλάπτεται το περιβάλλον, η αισθητική των χώρων και επίσης δημιουργούνται κίνδυνοι για την δημόσια υγεία κι ασφάλεια.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του δήμου, είναι ξεκάθαρη η υποχρέωση κάθε ιδιώτη, να μεταφέρει με δικά του μέσα κι έξοδα, τα υλικά προς απόρριψη, σε ειδικούς χώρους υποδοχής (ΧΑΔΑ), καθότι ο δήμος δεν υποχρεούται στη μεταφορά τους.

"Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος είναι πλέον υποχρεωμένος, να επιβάλει πρόστιμα σε κάθε παραβάτη, τα οποία προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του δήμου και την κείμενη νομοθεσία, για κάθε τέτοια παράβαση" σημειώνεται στην ανακοίνωση, κάτι που θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πράξη μήπως και πάψει η η ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων που καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και δυσφημίζει το νησί...


Πιο αναλυτικά το έγγραφο του αντιδημάρχου αναφέρει τα εξής:

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ.: 227/2012 ΑΔΣ, έγκριση Κανονιστικής Απόφασης: «Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Νάξου & Μ.Κ.» - Καθορισμός επιβαλλομένων προστίμων παραβάσεών του.

Με την (α) σχετική απόφαση καθορίστηκαν κι εγκρίθηκαν οι όροι κι οι διαδικασίες που διέπουν τον κανονισμό καθαριότητας, σ’ όλη την επικράτεια του Δήμου, ενώ οφείλεται από όλους η τήρησή του.

Στόχοι του κανονισμού, μεταξύ άλλων είναι:

Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής Καθαριότητας της πόλης και οικισμών
Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση
Η προστασίας της Δημόσιας Υγείας και των συνθηκών υγιεινής και η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών και των εργαζομένων, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον κλπ.
Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα ‘οικιακά’ απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.
Παρατηρείται επανειλημμένα, η μεταφορά κι εναπόθεση από ιδιώτες, χύμα, προϊόντων (στρώματα κλπ ογκώδη) και υλικών προερχόμενων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες, καθώς η μεταφορά κι εναπόθεση επίσης χύδην, μεγάλων κλαδιών, κορμών και χώματος σε ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα, ρέματα, δασικές εκτάσεις, πέριξ των κάδων αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων κλπ, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Τα κλαδιά, κορμοί κλπ ομοειδή - θέμα ιδιαίτερα σοβαρό για τη μεταφορά και διαχείρισή τους - θεωρούμε ότι μπορεί να παραμένουν και να καίγονται εντός των ιδιοκτησιών και στην περίοδο που επιτρέπεται η καύση τους, δηλ. από 01/10 έως 30/04 εκάστου έτους.

Τα παραπάνω αναφερόμενα υλικά κι όπως εναποτίθενται, αποτελούν σαφείς παραβάσεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου (α σχετικό) και της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επειδή ακριβώς βλάπτεται το περιβάλλον, η αισθητική των χώρων και επίσης δημιουργούνται κίνδυνοι για την δημόσια υγεία κι ασφάλεια.

Είναι δε, ξεκάθαρη η υποχρέωση κάθε ιδιώτη, να μεταφέρει με δικά του μέσα κι έξοδα, τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά προς απόρριψη, σε ειδικούς χώρους υποδοχής (ΧΑΔΑ), καθότι ο δήμος δεν υποχρεούται στη μεταφορά τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος είναι πλέον υποχρεωμένος, να επιβάλει πρόστιμα σε κάθε παραβάτη, τα οποία προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του δήμου και την κείμενη νομοθεσία, για κάθε τέτοια παράβαση.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση (και προφορική, με μέριμνα των προέδρων όλων των κοινοτήτων), όλων των δημοτών, κατοίκων, επισκεπτών κλπ, με υποχρεωτική ανάρτηση του παρόντος εγγράφου, στα δημοτικά καταστήματα και σε άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, για την ρητή αποφυγή οποιασδήποτε τέτοιας απόρριψης από τους πολίτες, των αναφερόμενων υλικών.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση είμαστε στη διάθεσή σας.

 Μανώλης Χατζηπέτρος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου