Ο Βυζαντινός ναός Αγίου Μάμα στον Ντρίτη Απεράθου.

Δίκλιτος καμαροσκεπής ναός των μέσων βυζαντινών χρόνων . Τα δύο κλίτη είναι ανισόπλατα και

ανισοϋψή , επικοινωνούν δε μέσω δύο τοξωτών περασμάτων στηριγμένων με πεσσό .

Παρατηρείται ομοιότητα στην κάτοψη με άλλα μνημεία της Νάξου και κυρίως με τον Θεολόγο του Δανακού ο οποίος φέρει "εικονομαχικό" διάκοσμο . Πάνω από τις κύριες εισόδους σχηματίζεται σταυρόσχημος φεγγίτης όπως στην Παναγία τη Κερά της Κορώνου  (9ος αιώνας) , στη Δαμνιώτισσα (11ος 12ος αιώνας ) κ.α.

Κάτω από τα παλαιά επιχρίσματα σώζονται τμήματα δύο ζωγραφικών στρωμάτων .

Εορτάζει 2 του Σοτέμπρη

Βιβλιογραφία: Νάξος το άλλο κάλλος  του Γεωργίου Στυλ. Μαστορόπουλου

Πως θα πάτε στον Άγιο Μάμα στον Ντρίτη Απειράνθου Νάξου με εκκίνηση από την Παναγία στην Απείρανθο

Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου