Διανομή ροδάκινων στη Νάξο

Ροδάκινα θα μοιράσει στη Νάξο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως συντονιστής εταίρος της
Κοινωνικής Σύμπραξης με φορείς του Νομού Κυκλάδων, στo πλαίσιo των «συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ΦΕΚ 1701/Β/2015)».

Δικαιούχοι είναι 1ον οι έχοντες κάρτα σίτισης και 2ον τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και κάρτα σίτισης.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Τετάρτη 23, Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο δημαρχείο Νάξου (υπόγειο) από τις 10:00 έως τις 13:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου