Ο Επιτάφιος Στ Απεράθου


Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;
Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;

 Πηγή : Πολιτιστικός Σύλλογος Τα Φανάρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου