Εθελοντισμός με σκοπό την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αγία Σοφία στα Προβολάκια.
Στην ιερή γη της Απειράνθου, από την εμφάνιση του Χριστιανισμού έως το 1830 μ.χ. χτίστηκαν αρκετοί ναόι εκ των οποίων διεσώθησαν εξήντα (60) . Όσοι εξ αυτών ανεγέρθησαν εντός του οικισμού, που είναι 20 περίπου, διατηρούνταισε καλή κατάσταση ως χώροι λατρείας, ενώ  μνημεία του πολιτισμού μας έχουν αλλοιωθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται από τις πολλές ανεξέλεγκτες και αχρείαστες επεμβάσεις. 
Όσον αφορά τώρα τα ξωκκλήσια τ Απεράθου , κυρίως εξ αιτίας της εγκατάλειψης της υπάιθρου αλλά και της αδιαφορίας των ανθρώπων γι αυτά, αφέθηκαν στο έλεος του χρόνου και των
καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται και ως χώροι λατρείας αλλά και σαν μνημεία του πολιτισμού μας. 

Για αυτό Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απεράθου "Τα Φανάρια" , καλεί όλους τους Απεραθίτες Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους, να συμβάλλουν εθελοντικά στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με σύνταξη μελετών με αποδέκτη την 2η ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), για εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων των ερειπωμένων Χριστιανικών Ναών της Απειράνθου, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως τόποι λατρείας αλλά και ως μνημεία του πολιτισμού μας.

Θα ξεκινήσουμε την σύνταξη μελετών κατά προτεραιότητα:

1. Από τους Ναούς που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ολοκληρωτικά και έχουν Αγιογραφίες.
2. Από τους Ναούς που κινδυνεύουν να γκρεμισθούν εκ θεμελίων αλλά δεν έχουν Αγιογραφίες.
3. Από τους Ναούς που έχουν Αγιογραφίες και χρειάζεται στεγανοποίηση της σκεπής και των εξωτερικών επιφανειών των τοιχών τους.
4. Από τους Ναούς με μικροφθορές που χρειάζονται αποκαταστάσεις και επισκευές και
5. Από τους Ναούς που χρειάζονται ανακατασκευή και αναστήλωση εκ θεμελίων.

Ελπίζοντας ότι όλοι θα ανταποκριθούν στο εθελοντικό κάλεσμα σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Ο Γενικός Γραμματέας:  Αννέζα Πρωτονοτάριου.
Ο Πρόεδρος : Φρατζέσκος Γ. Μαργαρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου