Λίγει σήμερα 27/9 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα
του ΚΔΒΜ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από 20/09/2013 έως και τις 27/09/2013.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που δύναται να υλοποιηθούν, παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των……
αιτήσεων, άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων, που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η  αίτηση υποβάλλεται με  τους ακόλουθους τρόπους :
Αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdvm@naxos.gov.gr  είτε
Παραδίδεται ιδιοχείρως στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στη Γρόττα ή στο Δημοτικό Κατάστημα στο Χαλκί. Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στα προαναφερόμενα σημεία.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  θα υλοποιηθούν στο Χαλκί, στο χώρο του Γενικού Λυκείου Τραγαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες  και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Μανιό, στο τηλέφωνο 22850 32671.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου