Ο χάρτης της Νάξου το 1528 όπου πεντακάθαρα βλέπουμε την τοποθεσία "aperato"


Benedetto Bordone, Isolario: η πρώτη έκδοση χρονολογείται το 1528 και ακολουθούν επανεκδόσεις μέχρι το 1538. Περιέχει συνολικά 112 ξυλογραφίες, χάρτες νησιών. Μια απ΄αυτές είναι ο χάρτης της Νάξου όπου πεντακάθαρα βλέπουμε την τοποθεσία "aperato".Φωτογραφία : Paraskevi Vicky Bakalou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου