Μετακομιδή της λειψανοθήκης του Ιερομονάχου Καλλινίκου Βαρβατάκη στο Σαγκρί Νάξου.


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

Ἐπὶ τῇ μετακομιδῇ τῶν λειψάνων τριῶν καὶ δέκα Ἁγίων, 
τῶν ἐν τῇ ἱστορικῇ λειψανοθήκῃ 
τοῦ ἱερομονάχου Καλλινίκου Βαρβατάκη, 
εἰς τὸ Σαγκρίον Νάξου, 7-11-2015.

Ἦχος πλ.δʹ. Χαίροις Ἐκκλησίας νέος φωστήρ.

Λείψανα Ἁγίων τὰ ἱερά,
ἐν λειψανοθήκῃ Καλλινίκου τοῦ μοναχοῦ,
μετακομισθέντα εἰς τὴν Μονὴν Σαγκρίου
ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἀσπασώμεθα.

Θεῖον Ἐλευθέριον ἀνυμνῶ,
μετὰ τῶν Ἁγίων, ὧν τὰ λείψανα τὰ σεπτά,
ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Μονῇ Ἐλευθερίου,
ἐκχέοντα τὴν χάριν Ἁγίου Πνεύματος.

Δεῦτε ἀσπασώμεθα οἱ πιστοί,
Ἱερομαρτύρων καὶ Μαρτύρων πανευλαβῶς,
λείψανα τὰ θεῖα, ἐκχέοντα τὴν χάριν,
ἣν ἔλαβον οἱ μάρτυρες οἱ μακάριοι.

Προσκυνοῦντες λείψανα ἱερά,
καρπούμεθα χάριν τὴν τοῦ Πνεύματος δαψιλῶς,
καὶ Θεὸν Σωτῆρα δοξολογοῦμεν πάντες,
τὸν δόντα θείοις μάρτυσι δόξαν ἄφθαρτον.

Χαίροιτε Ἑρμόλαε ἰατρέ,
Χαράλαμπες θεῖε, Ἐλευθέριε εὐκλεές,
Θεόδωρε Τήρων, Παντελεῆμον μέγα,
Γεώργιε Ἀντίπα καὶ Διονύσιε.

Τὰς μεγαλομάρτυρας τοῦ Χριστοῦ,
Κυριακὴν Βαρβάραν καὶ ὁσίαν Παρασκευήν,
Πελαγίαν οὖσαν ἐκ τῆς Ταρσοῦ τῷ γένει,
ὡς καὶ Ἀναστασίαν ἐπευφημήσωμεν.

Ἔχει τὸ Σαγκρίον ὡς θησαυρόν,
λείψανον Ἁγίου χαριτόβρυτον ἱερόν,
τοῦ κεκοσμημένου τῷ πορφυρῷ χιτῶνι,
Ἐλευθερίου θείου ἱερομάρτυρος.

Δεῦτε ἀσπασώμεθα εὐλαβῶς,
τοῦ Ἐλευθερίου θεῖον λείψανον ἱερόν,
ἐξαιτοῦντες δοῦναι ἐλευθερίαν πᾶσι,
τοῖς ὑπὸ τὴν δουλείαν τοῦ πολεμήτορος.

                                         Εἰρήνη Β. Πολυκρέτη
                                                  Θεολόγος

                                                                               


5 σχόλια:

 1. Η ανάδειξη ιερών λειψάνων που κρύβονταν σε περασμένες εποχές αποτελεί ιδιαιτέρα ευλογία. Η Αγιοτόκος Νάξος με τη δόκιμη υμνογράφο της, τη Θεολόγο Ειρήνη Πολυκρέτη, τιμά τη παράδοση και υμνολογεί τους τρεισκαίδεκα χαριτόβρυτους αγίους της. Συγχαίρω και τιμώ.
  Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
  Καθηγητής Θεολογίας
  Τηλ. 6972725701 - e-mail:nsb@otenet.gr
  http://Boylnik.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η κυρία Ειρήνη Πολυκρέτη με το υμνολογικό της χάρισμα, υμνεί τους 13 Αγίους και αποδίδει άριστα με τα μεγαλυνάρια τη θεολογική σημασία της τιμητικής προσκύνησης των τιμίων λειψάνων. Θερμά συγχαρητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η γλαφυρότητα,η εκφραστικότητα και η ποιητικότητα των μεγαλυναρίων της κας Πολυκρέτη δείχνουν τις απεριόριστες δυνατότητες της γλώσσας στα χέρια ενός προικισμένου δημιουργού,καθώς και την άρρηκτη σχέση της Υμνολογίας με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Ποίηση.Εύχομαι εσείς και το έργο σας να έχετε πάντοτε την ευλογία του Θεού.
  ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η γλαφυρότητα,η εκφραστικότητα και η ποιητικότητα των μεγαλυναρίων της κας Πολυκρέτη δείχνουν τις απεριόριστες δυνατότητες της γλώσσας στα χέρια ενός προικισμένου δημιουργού,καθώς και την άρρηκτη σχέση της Υμνολογίας με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Ποίηση.Εύχομαι εσείς και το έργο σας να έχετε πάντοτε την ευλογία του Θεού.
  ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η γλαφυρότητα,η εκφραστικότητα και η ποιητικότητα των μεγαλυναρίων της κας Πολυκρέτη δείχνουν τις απεριόριστες δυνατότητες της γλώσσας στα χέρια ενός προικισμένου δημιουργού,καθώς και την άρρηκτη σχέση της Υμνολογίας με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Ποίηση.Εύχομαι εσείς και το έργο σας να έχετε πάντοτε την ευλογία του Θεού.
  ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή