Η Κορφή τ Αρωνιού ή Κάστρο ή Μπιζάνι

Σχόλιο: Φ. Ζαφειροπούλου (Αρχαιολόγος)
Φωτογραφία: Ηλίας Ηλιάδης
Στα Ν.Α. της Νάξου, ανάμεσα στον Κλειδό και στον Πάνερμο βρίσκεται ο παράλιος λόφος Κορφή τ' Αρωνιού, ύψους 70 μ. με απότομες κλιτείς. Ονομάζεται επίσης Κάστρο και Μπιζάνι. Το περιβάλλουν ό ρυάκας Κοπριές και ο ρυάκας του Φασκιανού.
Στην κορυφή τ' Αρωνιού βρέθηκαν από τον ιδιοκτήτη της περιοχής Μανώλη Μπαρδάνη οι πρώτες πλάκες με τις επίκρουστες παραστάσεις της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου του Κυκλαδικού Πολιτισμού.
Ο καθηγητής Μιχάλης Μπαρδάνης περισυνέλλεξε από τους τάφρους 11 συνολικάεπίκρουστες πλάκες. Ο αρχαιολόγος Χρήστος Ντούμας τις περιέγραψε τις ανέλυσε και τις χαρακτήρισε. Βρίσκονται όλες στο αρχαιολογικό μουσείο τ' Απεράθου.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 1962 ο Χρ. Ντούνας προέβει σε ανασκαφική έρευνα. Τα ευρήματα είναι:
Eλλειψοειδές δωμάτιο, λείψανα θεμελίων, τμήματα λιθομύλου και λεπίδες οψιδιανού.

Βιβλιογραφία: Χρ. Ντούμα - Σοφία Α. Κατσουρού.

Οι Αρχαιολογικοί χώροι Απειράνθου Νάξου