Το Κορφάρι των Αμυγδαλιών.

Σχόλιο: Φ. Ζαφειροπούλου (Αρχαιολόγος)
Φωτογραφία: Ηλίας Ηλιάδης
Στα Ν.Α. της Νάξου και σε απόσταση 300 μ. περίπου Β.Δ. του Πανέρμου βρίσκεται το Κορφάρι των Αμυγδαλιών.
Πάνω στο λοφίσκο και σε όλο το πλάτωμα βρίσκεται ένας οχυρωμένος οικισμός της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής.
Ο μικρός οικισμός περιβάλλεται από ένα δαντελωτό τείχος, όπου η κορυφή κάθε δαντέλας αποτελούσε μια κορφή πύργου.
Το τοίχος περιέκλειε μικρούς χώρους (δωμάτια) και διαδρόμους σε μια έκταση 500  περίπου τ.μ.
Η είσοδος του οχειρωμένου οικισμού προφυλάσσονταν από δύο οχειρωμένους πυργίσκους, έναν σε κάθε πλευρά.
Στον οχυρωμένο οικισμό βρέθηκαν λεπίδες οψιδιανού, αγγεία και άφθονα θαλασσινά χαλίκια.

Βιβλιογραφία: Σοφία Αντωνίου Κατσουρού

Οι Αρχαιολογικοί χώροι Απειράνθου Νάξου