Εκκλησίες - Ξωκκλήσια

Στ Απεράθου , μεσ το χωριό αλλά και ολόγυρα στις εξοχές και τους τόπους της, υπάρχουν αρκετές εκκλησίες - περίπου 66, οι 18 μεσ' το χωριό και οι 48 στις εξοχές - ωραίες σε νησιώτικους ρυθμούς, μερικές απ τις οποίες είναι και Βυζαντινές με αξιόλογες τοιχογραφίες . Ανάμεσά τους και μια εικονομαχικής περιόδου. Ο μεγάλος αυτός αριθμός , μαζί με τον μεγάλο αριθμό των Ιερέων (40 περίπου αναφέρονται στον 16-17ο αιώνα), φανερώνει το ανεπτυγμένο θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων της Απειράνθου.

Χάρτης με τις  Εκκλησίες και τα Ξωκκλήσια της Απεράθου.Κατάλογος Εκκλησιών  

Α. Εκκλησίες μεσ το χωριό τ Απεράθου.

1. Κοίμησις Θεοτόκου (Ενοριακός Ναός).
2. Αη Γιάννης ο Πρόδρομος (Παρεκκλησία).
3. Αγία Κυριακή στην Φυροϊστρα.
4. Αη Γιώργης στην Φυροϊστρα.
5. Αγία Παρασκευή στην Ψαρή Πλάκα.
6. Φωτοδότης (Μεταμόρφωσης Σωτήρος).
7. Αγ. Ανάργυροι (Καταπολιανή)
8. Αγ. Αντώνιος, στου Χλιάρη.
9. Αη Γιώργης, στον Κατήφορο
10. Ευαγγελίστρια.
11. Θεοσκέπαστη (Γεννέθλιο Θεοτόκου), στον Κατήφορο.
12. Αγία Αικατερίνη.
13. Αγία Τριάδα.
14. Αη Νικόλας (ΑγίαΜαρίνα)
15. Άγιοι Απόστολοι στην Πλάτσα.
16. Αη Γιάννης ο Χρισόστομος κι ο Αη Δημήτρης , στο Υρόκαστρο.
17. Θεοτόκος (Υπαπαντή )
18. Ταξιάρχης (στο Νεκροταφείο)

Ξωκκλήσια στις εξοχές.

19. Άη Γιάννης , στα Φινέλια
20. Αγία Ειρήνη στα Φινέλια.
21. Σοτομπριανή.
22. Αη Λευτέρης.
23. Αη Κύρκος.
24. Αη Βασίλης.
25. Ταξιάρχης  -  Αγία Παρασκευή στον Αβριλά.
26. Αγία Παρασκευή (Αγ. Ερμόλαος)
27. Αη Παχούμης και Αη Γιώργης
28. Αγ. Γεώργιος
29. Αη Μάμας στον Ντρίτη
30. Ζωοδόχος Πηγή , Φαναριώτισσα.
31. Αη Σώζος.
32. Αγία Άννα.
33. Θεολόγος.
34. Ζωοδόχος Πηγή.
35. Αγία Σοφία στα Προβολάκια.
36. Τίμιος Σταυρός στην Ράχη.
37. Τίμιος Σταυρός στον Πιθαδάρη.
38. Αη Μάμας.
39. Αη Γεώργης.
40. Θεοτόκος.
41. Αγία Κυριακή στην Καλλονή.
42. Αη Δημήτρης στα Γλησίδια - Φανάρι
43. Αη Γεώργης
44. Ερειπωμένο άγνωστο ξωκκλήσι.
45. Άγιος Αθανάσιος.
46. Αη Δημήτριος.
47. Αη Δημήτριος στην Μουτσούνα.
48. Αγία Τριάδα στην Μουτσούνα.
49. Αγ. Ιωάννης στην Μουτσούνα.
50. Αγία Σοφία στην Μουτσούνα.
51. Αγ. Χαράλαμπος.
52. Αγ. Παντελεήμονας.
53. Αγία Παρασκευή
53α. Αη Γιάννης.
54. Αγ Θεόδωρος.
55. Αη Γιάννης στου Ζορμπάτο κτήμα.
57. Προφήτης Ηλίας.
58. Αγ. Αρτέμιος.
59. Αη Γιάννης στο Λευκόνι
60. Κοίμησης Θεοτόκου.
61. Αγ Μάμας
62. Αγ Γεώργης
63. Αγ. Παύλος.
64. Αγ. Γεώργης στον Κλειδό.
65. Αγία Τριάδα
66. Ζωοδόχος Πηγή.
67. Αη Σώστης.
68. Αη - Λιας (στο νέο νεκροταφείο τ Απεράθου)

Έρευνα : Παναγιώτης Σ.  Δελλαμάνης 
& Βιβλιογραφία: Ν.Α.Κεφαλληνιάδη (Η Απείρανθος)