Παροιμίες του Ιουνίου στ Απεράθου.

Τον Ιούνιο, ρινιάζονται τα σύκα, θερίζονται τα (γ)εννήματα. 
(Ιούνης, Ρινιαστής, Ερινιαστής, Θεριστής.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου