17 Ιουλίου. Σαν σήμερα στ Απεράθου.

17/7/1852.  Με τον νόμο ΣΒ (το καθ όλην την Νάξον παραγόμενον ορυκτόν Σμύρις εξορύσσεται και διατίθεται αποκλειστικώς δια λογαριασμόν του Δημοσίου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου