Παροιμίες του Ιούλη στ Απεράθου.

-Τζίτζικας ελάλησε άσπρο σκαμνό (γ)ιάλισε πάλι ξαναλάλησε μαύρη ρό(γ)α (γ)ιάλισε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου