Παροιμίες του Ιούλη στ Απεράθου.

-Τ' α(γ)ιόπεφτα 1-5 Αυγούστου δεν πρέπει να πλύνεις στον ποταμό (γ)ιατί ακούει αέρας το χτύπημα
τση κοπανίδας και πααίνει τόσο δυνατά, που ξερριζώνει τα δένδρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου